przyp03

Załącznik do języka: spiskie gwary


Nazwa załącznika
przyp03
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
spiskie gwary

Szczegóły

http://www.pitt.edu/~armata/dialects.htm [dostęp: 26.09.2012 r.]