przyp04

Załącznik do języka: spiskie gwary


Nazwa załącznika
przyp04
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
spiskie gwary

Szczegóły

http://www.lapszenizne.pl/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=7 [dostęp 31.10.2012 r.]