przyp06

Załącznik do języka: spiskie gwary


Nazwa załącznika
przyp06
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
spiskie gwary

Szczegóły

http://wiadomosci.wp.pl/kat,43114,title,Abp-Dziwisz-nie-modlcie-sie-po-goralsku,wid,8136486,wiadomosc.html?ticaid=1f717 [dostęp: 31.10.2012 r.]