Bubak 1986: 233

Załącznik do języka: spiskie gwary


Nazwa załącznika
Bubak 1986: 233
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
spiskie gwary

Szczegóły

Bubak, Józef 1986. „Polskie gwary spiskie”, w:  Zbigniew Biały (red.) Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne – warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DCCCXI, Prace Etnograficzne, Zeszyt 22, Studia Spiskie nr 1. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.