Czambel 1906: 11

Załącznik do języka: spiskie gwary


Nazwa załącznika
Czambel 1906: 11
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
spiskie gwary

Szczegóły

Czambel, Sam 1906. Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. Turčiansky Svätý Martin: nakładem własnym.