Sobczyński 1986

Załącznik do języka: spiskie gwary


Nazwa załącznika
Sobczyński 1986
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
spiskie gwary

Szczegóły

Sobczyński, Marek (1986). Kształtowanie się karpackich granic Polski (w X–XX w.). Łódź: Zarząd Wojewódzki PTTK – Regionalna Pracownia Krajoznawcza. URL: http://geopol.geo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2010/12/granice_karpackie.pdf [dostęp: 10.10.2012 r.]