Sowa 2002: 132f

Załącznik do języka: spiskie gwary


Nazwa załącznika
Sowa 2002: 132f
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
spiskie gwary

Szczegóły

Sowa, Franciszek 2002. „Uwagi o słowotwórstwie przymiotnika w polskich gwarach spiskich”, w: Joanna Okoniowa & Bogusław Dunaj (red.) Studia dialektologiczne. Tom II. Kraków: IJP PAN.