Małecki 1938

Załącznik do języka: spiskie gwary


Nazwa załącznika
Małecki 1938
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
spiskie gwary

Szczegóły

Małecki, Mieczysław 1938. Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, Wyspy językowe). Zakopane: Geberthner i Wolff. URL: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=57719 [dostęp: 06.10.2012 r.]