Moskal 2004: 2

Załącznik do języka: spiskie gwary


Nazwa załącznika
Moskal 2004: 2
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
spiskie gwary

Szczegóły

Moskal, Marta 2004. Policy on Minority and Regional Languages in Poland. Uniwersytet Jagielloński. URL:
http://www.aber.ac.uk/mercator/images/Martapaper.pdf [dostęp: 25.09.2012 r.]