Zacharias i Neufeld 2003

Załącznik do języka: dolnoniemieckie dialekty


Nazwa załącznika
Zacharias i Neufeld 2003
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
dolnoniemieckie dialekty

Szczegóły

Zacharias, Ed (tłum.) & John F. Neufeld (tłum.) 2003. De Bibel: the complete Bible in Plautdietsch. Winnipeg: Kindred Press.