przyp02

Załącznik do języka: orawska gwara


Nazwa załącznika
przyp02
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
orawska gwara

Szczegóły

Chodzi prawdopodobnie głównie o mazurzenie, czyli wymawianie spółgłosek dziąsłowych [cz, sz, ż, dż] jak głosek zębowych: [c, s, z, dz], np.: czepek jako cepek; szkoła jako skoła; życie jako zycie.