Dudok D. 1993

Załącznik do języka: orawska gwara


Nazwa załącznika
Dudok D. 1993
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
orawska gwara

Szczegóły

Dudok, Daniel 1993. „Vznik a charakter slovenských nárečí v juhoslovanskej Vojvodine”, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov 15: 19–29.