Dudok M. 1993

Załącznik do języka: orawska gwara


Nazwa załącznika
Dudok M. 1993
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
orawska gwara

Szczegóły

Dudok, Miroslav 1993. „Prostriedky mikrokompozície textu v slovenčine a v srbčine”, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov 15: 41–51.