Jankowski 1997

Załącznik do języka: tatarski


Nazwa załącznika
Jankowski 1997
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
tatarski

Szczegóły

Jankowski, Henryk 1997. "Nazwy osobowe Tatarów litewsko-polskich", Rocznik Tatarów Polskich. Tom IV. Gdańsk: Związek Tatarów Polskich, s. 59-90.