Kryczyński 1938

Załącznik do języka: tatarski


Nazwa załącznika
Kryczyński 1938
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
tatarski

Szczegóły

Kryczyński, Stanisław 1938. Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej. Warszawa: Wydanie Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.