Jarczak 1972

Załącznik do języka: dolnoniemieckie dialekty


Nazwa załącznika
Jarczak 1972
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
dolnoniemieckie dialekty

Szczegóły

Jarczak, Danuta 1972. „Niektóre osobliwości przemieszczonej gwary ukraińskiej w powiecie stargardzkim województwa szczecińskiego”, Zeszyty Naukowe 6: 41-54. Szczecin: Uniwersytet Poznański im. Adama Mickiewicza. Wyższa Szkoła Nauczycielska w Szczecinie.