Balowski 2012

Załącznik do języka: czeskie gwary


Nazwa załącznika
Balowski 2012
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
czeskie gwary

Szczegóły

Balowski, Mieczysław 2012. „Postawy Polaków wobec mniejszości czeskiej i Czechów”, w: Lech M. Nijakowski (red.) Czesi, seria „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.