Siatkowski 1997

Załącznik do języka: czeskie gwary


Nazwa załącznika
Siatkowski 1997
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
czeskie gwary

Szczegóły

Siatkowski, Janusz 1997. „Polnisch-Tschechisch”, w: Hans Goebl et al. (red.) Kontaktlinguistik. Contact Linguistics. Linguistique de contact. T.2. Berlin-New York: Walter de Gruyter, s. 1634-1640.