Wróblewski 2012

Załącznik do języka: czeskie gwary


Nazwa załącznika
Wróblewski 2012
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
czeskie gwary

Szczegóły

Wróblewski, Piotr 2012. „Kim są zelowscy Czesi?”, w: Lech M Nijakowski (red.) Czesi, seria „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.