Chałupczak & Browarek 2000

Załącznik do języka: czeskie gwary


Nazwa załącznika
Chałupczak & Browarek 2000
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
czeskie gwary

Szczegóły

Chałupczak, Henryk & Tomasz Browarek 2000. Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.