Nijakowski 2012

Załącznik do języka: czeskie gwary


Nazwa załącznika
Nijakowski 2012
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
czeskie gwary

Szczegóły

Nijakowski, Lech M. (red.) 2012. „Wprowadzenie” do tomu Czesi, seria „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.