przyp02

Załącznik do języka: czeskie gwary


Nazwa załącznika
przyp02
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
czeskie gwary

Szczegóły

Bracia czescy (także: Jednota Braci Czeskich, Jednota bracka, czes. Jednota bratří českých, Jednota bratrská, łac. Unitas Fratrum) – ruch społeczno-religijny w Czechach, który wyłonił się z husytyzmu w II połowie XV w., od XVI w. został wcielony do nurtu protestanckiego.