Wolska 1980

Załącznik do języka: czeskie gwary


Nazwa załącznika
Wolska 1980
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
czeskie gwary

Szczegóły

Wolska, Ilona 1980. „Fleksja czasowników gwary czeskiej Zelowa”, w: Rozprawy Komisji Językowej. T. XXVI. Łódź.