przyp03

Załącznik do języka: czeskie gwary


Nazwa załącznika
przyp03
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
czeskie gwary

Szczegóły

Kolonizacja fryderycjańska – akcja osadnicza przeprowadzona przez króla Prus Fryderyka II w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w. we wschodnich Prusach oraz na Górnym Śląsku.