przyp06

Załącznik do języka: czeskie gwary


Nazwa załącznika
przyp06
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
czeskie gwary

Szczegóły

Dane te pochodzą ze źródła cytowanego przez Tobjańskiego (1994: 117): Cichocka-Petrażycka, Zofia 1939. „Kolonie niemieckie i czeskie na Wołyniu”, Rocznik Ziem Wschodnich 5: 59. Warszawa.