przyp11

Załącznik do języka: czeskie gwary


Nazwa załącznika
przyp11
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
czeskie gwary

Szczegóły

Husytyzm – ruch religijno-społeczny (nazwany tak od założyciela Jana Husa) rozwijający się w Czechach w I połowie XV w., głoszący odrodzenie Kościoła przez nawiązanie do tradycji pierwotnego chrześcijaństwa, skierowany przeciwko władzy politycznej papieża, zależności Czech od Niemiec i ustrojowi feudalnemu.