przyp14

Załącznik do języka: czeskie gwary


Nazwa załącznika
przyp14
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
czeskie gwary

Szczegóły

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Przynaleznosc_narodowo-etniczna_w_2011_NSP.pdf [dostęp: 04.04.2013 r.]