przyp17

Załącznik do języka: czeskie gwary


Nazwa załącznika
przyp17
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
czeskie gwary

Szczegóły

Był to przedpiśmienny okres rozwoju języka czeskiego, trwający od początku X w. do początku XI w.