przyp23

Załącznik do języka: czeskie gwary


Nazwa załącznika
przyp23
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
czeskie gwary

Szczegóły

Plebiscyt na Górnym Śląsku odbył się na mocy artykułu 88 traktatu wersalskiego i objął rejencję opolską (z wyłączeniem powiatów: grodkowskiego, nyskiego, niemodlińskiego i zachodniej części prudnickiego oraz części raciborskiego). W plebiscycie wzięło udział 1 190 637 (97,5%) uprawnionych:
Źródło: http://dolny-slask.org.pl/503377,Plebiscyt_20_marzec_1921.html [dostęp: 05.04.2013 r.]