przyp27

Załącznik do języka: czeskie gwary


Nazwa załącznika
przyp27
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
czeskie gwary

Szczegóły

http://www.zelandia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=766&Itemid=532&lang=pl [dostęp: 15.12.2012 r.]