Wysocki 2005

Załącznik do języka: podlaskie i poleskie gwary


Nazwa załącznika
Wysocki 2005
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
podlaskie i poleskie gwary

Szczegóły

Wysocki, Aleksander 2005. „Zarys problemu świadomości narodowej rdzennych mieszkańców województwa poleskiego w świetle dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego”, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej 27: 120-135.