Głuszkowska 2001

Załącznik do języka: podlaskie i poleskie gwary


Nazwa załącznika
Głuszkowska 2001
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
podlaskie i poleskie gwary

Szczegóły

Głuszkowska, Jadwiga 2001. „Wschodniosłowiańskie elementy językowe w folklorze podlaskim”, w: Elżbieta Smułkowa & Anna Engelking (red.) Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, s. 81-92.