Krywicki 2003

Załącznik do języka: podlaskie i poleskie gwary


Nazwa załącznika
Krywicki 2003
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
podlaskie i poleskie gwary

Szczegóły

Kрывіцкі, Аляксандр А. [Krywicki] 2003. Дыялекталогія беларускай мовы. Мінск: Вышэйшая школа.