Arkuszyn 2010

Załącznik do języka: podlaskie i poleskie gwary


Nazwa załącznika
Arkuszyn 2010
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
podlaskie i poleskie gwary

Szczegóły

Аркушин, Григорій [Arkuszyn] 2010. „Жителі Підляшшя про свою мову”, w: Dagmara Nowacka i in. (red.) Z lubelskich badań nad słowiańszczyzną wschodnią. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 137-149.