Tołstoj 1968

Załącznik do języka: podlaskie i poleskie gwary


Nazwa załącznika
Tołstoj 1968
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
podlaskie i poleskie gwary

Szczegóły

Толстой Н. И. [Tołstoj] 1968. „О лингвистическом изучении Полесья”, w: В. В. Мартынов, Н. И. Толстой (red.) Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). Москва: Наука, s. 5-17.