Stachwiuk 2006

Załącznik do języka: podlaskie i poleskie gwary


Nazwa załącznika
Stachwiuk 2006
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
podlaskie i poleskie gwary

Szczegóły

Stachwiuk, Viktor 2006. Siva zozula. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne.