Kondratiuk 1972

Załącznik do języka: podlaskie i poleskie gwary


Nazwa załącznika
Kondratiuk 1972
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
podlaskie i poleskie gwary

Szczegóły

Kondratiuk, Michał (red.) 1972. „Dubiny, pow. hajnowski”, w: Antonina Obrębska-Jabłońska (red.) Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: PWN, s. 195-202.