Sawicka i Wróblewski 1972

Załącznik do języka: podlaskie i poleskie gwary


Nazwa załącznika
Sawicka i Wróblewski 1972
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
podlaskie i poleskie gwary

Szczegóły

Sawicka, Irena & Mikołaj Wróblewski 1972. „Grabowiec, pow. bielski” w: Antonina Obrębska-Jabłońska (red.) Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: PWN, s. 187-194.