Wiarenicz 2009

Załącznik do języka: podlaskie i poleskie gwary


Nazwa załącznika
Wiarenicz 2009
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
podlaskie i poleskie gwary

Szczegóły

Вяреніч, Вячаслаў Л. [Wiarenicz] 2009. Палескі архіў. Минск: А.Н. Вараксин.