Wicherkiewicz 2000

Załącznik do języka: rosyjska gwara Staroobrzędowców


Nazwa załącznika
Wicherkiewicz 2000
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
rosyjska gwara Staroobrzędowców

Szczegóły

Wicherkiewicz, Tomasz 2000. „Tożsamość mniejszości językowych w Rzeczypospolitej Polskiej”, w: Teresa Kostyrko & Tadeusz Zgółka (red.) Kultura wobec kręgów tożsamości. Poznań–Wrocław: Wielkopolskie Towarzysto Kulturalne & DTSK Silesia, s. 181-190.