Grek-Pabisowa 1997

Załącznik do języka: rosyjska gwara Staroobrzędowców


Nazwa załącznika
Grek-Pabisowa 1997
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
rosyjska gwara Staroobrzędowców

Szczegóły

Grek-Pabisowa Iryda & Irena Maryniakowa 1972. „Teksty gwarowe rosyjskie”, w: Antonina Obrębska-Jabłońska (red.) Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: PWN, s. 113-131.