Gudaszewski i Chmielewski 2010

Załącznik do języka: rosyjska gwara Staroobrzędowców


Nazwa załącznika
Gudaszewski i Chmielewski 2010
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
rosyjska gwara Staroobrzędowców

Szczegóły

Gudaszewski Grzegorz & Mariusz Chmielewski (red.) 2010. Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2006-2008. Warszawa: ZWS. [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wyzn_rel_stow_nar_i_etn_w_pol_2006-2008.pdf]