Grek-Pabisowa i Maryniakowa 1980

Załącznik do języka: rosyjska gwara Staroobrzędowców


Nazwa załącznika
Grek-Pabisowa i Maryniakowa 1980
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
rosyjska gwara Staroobrzędowców

Szczegóły

Grek-Pabisowa Iryda & Irena Maryniakowa 1980. Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.