Dejna 1983a

Załącznik do języka: czeskie gwary


Nazwa załącznika
Dejna 1983a
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
czeskie gwary

Szczegóły

Dejna, Karol 1983a. „System fonetyczny i fonologiczny gwary czeskiej Kucowa pod Bełchatowem”, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 21. Warszawa: PWN.