Grek-Pabisowa 1999

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
Grek-Pabisowa 1999
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Grek-Pabisowa, Iryda 1999. Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów, wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.