Głuszkowski 2011

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
Głuszkowski 2011
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Głuszkowski, Michał 2011. Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.