Krasowska 2003

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
Krasowska 2003
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Krasowska, Katarzyna 2003. Tożsamość Filipona, relikt przeszłości czy tradycja żywa? - Studium na podstawie badań przeprowadzonych we wsi mazurskiej Wojnowo [niepublikowana praca magisterska napisana pod opieką dr Wojciecha Łukowskiego]. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Politologii.