Göttert 2011

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
Göttert 2011
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Göttert, Karl-Heinz 2011. Alles auβer Hochdeutsch: Ein Streifzug durch unsere Dialekte. Berlin: Ullstein Buchverlage.