Łopuszańska-Kryszczuk 2013

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
Łopuszańska-Kryszczuk 2013
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Łopuszańska-Kryszczuk, Grażyna 2013. Danziger Umgangssprache. Peter Lang Verlag.