Ziółkowska 2010

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
Ziółkowska 2010
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Ziółkowska, Magdalena 2010. „Antroponimia polskich starowiercόw (na podstawie inskrypcji nagrobnych)” w: M. Głuszkowski & S. Grzybowski (red.). Staroobrzędowcy za granicą. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 189-200.